BUKU AKTIVITI AWAL SAINS PRASEKOLAH

Buku latihan ini ditulis bagi membantu kanak-kanak menguji kefahaman mereka terhadap kemahiran proses awal sains bagi setiap topik yang terdapat dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Buku ini sesuai digunakan oleh kanak-kanak seawal usia 4-6 tahun. Antara tunjang utama yang telah digariskan dalam pembentukan modal insan yang seimbang ialah, penekanan terhadap pengetahuan sains, kemahiran & sikap saintifik.

Terdapat 6 kemahiran proses sains yang dicadangkan termasuk :

✅ Memerhati
✅ Mengelas
✅ Membuat inferens
✅ Mengukur
✅ Meramal
✅ Komunikasi

Kesemua kemahiran ini boleh dikuasai oleh kanak-kanak menerusi aktiviti penyiasatan melalui topik-topik yang dicadangkan dalam KSPK aktiviti awal sains yang di dalamnya terkandung kemahiran proses sains sekaligus memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melihat dunia di sekeliling mereka, membangkitkan perasaan ingin tahu & meneroka fenomena.

Di dalam buku ini juga terdapat bonus video kemahiran proses sains & lebih daripada 70 latihan untuk menguji kefahaman pendidikan sains awal kanak-kanak prasekolah.

Jumlah muka surat : 102 m/s
Saiz : A4

DR MAHANI SAY HI !

https://youtu.be/d2S4VTZ3YKI

cara menggunakan buku latihan awal sains 1

https://youtu.be/KReWo_huuGY

cara menggunakan buku latihan awal sains 2

https://youtu.be/z73v0FUeB3I

Kemahiran Proses Sains 1

https://youtu.be/OruiJN_-wWY

Kemahiran Proses Sains 2

https://youtu.be/74zu-xsXrSw

Kemahiran Proses Sains 3

https://youtu.be/rMVE-UT8I7Y

Kemahiran Proses Sains 4

https://youtu.be/opW22fJyM5U

Kemahiran Proses Sains 5

https://youtu.be/WcVV8kEV62I

Kemahiran Proses Sains 6

https://youtu.be/jOTvl8D8pO4

Kemahiran Proses Sains 7

https://youtu.be/OCOZ1MAe_rs

Kemahiran Proses Sains 8

https://youtu.be/zUlPvc_L_k8

6 kemahiran proses sains

https://youtu.be/1QyRtMq9ZCg

6 kemahiran proses sains 2

https://youtu.be/qcKKLHoSCK8

PDPR? APA PERLU BUAT NI !

https://youtu.be/D2pjg2jypB0

How I Teach Kids to Love Science 

https://youtu.be/jAemh_JxgOk

Scientific Method for Kids

https://youtu.be/qQBZbinoOrI

Earth Science for Kids

https://youtu.be/lv6dC0coQeI

Human Body – Science for Kids

https://youtu.be/AHQGNb0zBgg

Dibawah adalah pdf lembaran kerja bagi buku aktiviti sains untuk latihan kemahiran anak-anak yang menggunakan kaedah menggunting 👇👇👇